pondelok 29. júna 2015

Odborné umývanie okien a hydrofóbna impregnácia

Súčasná architektúra vo veľkej miere využíva sklo, ako jeden zo základných vzhľadových prvkov pri výstavbe nových úžitkových objektov. Pri moderných výškových objektoch firemných a obchodných centier sú dominujúci faktor obrovské presklené plochy vrátane okien. Tento trend samozrejme platí aj pre ostatnú výstavbu nových objektov, a to podľa potrieb a požiadaviek dnešnej vyspelej doby.
S touto skutočnosťou prichádza nutnosť riešiť otázku efektívnych a kvalitných služieb údržby takto vystavaných objektov. Je nemysliteľná predstava umývania okien, výkladov a všetkých presklených plôch spôsobom, ktorý používali naše babičky a celé naše predchádzajúce generácie...
Bez využitia nových technológií, ktoré ponúkajú moderné čistiace prostriedky a bez vyspelej techniky by údržba a umývanie týchto presklených priestorov bola neuskutočniteľná...
Jedným z pilierov upratovacej firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o.. je práve činnosť zameraná na túto oblasť upratovacích služieb. Jedná sa o skúsenú firmu, v ktorej je zásadnou prioritou kvalita ponúkaných služieb a spokojnosť jej zákazníkov. Opiera sa o svojich profesionálne a odborne vyškolených pracovníkov s morálnym a bezúhonným kreditom.
Spoločnosť sa vďaka svojim skúsenostiam zameriava na využitie najnovších a najúčinnejších metód v tejto oblasti s jasným cieľom smerujúcim k spokojnosti svojich klientov.

Odborné mytí oken a prosklených ploch včetně hydrofobní impregnace  
Odborné umývanie okien a presklených plôch vrátane hydrofóbnej impregnácie

Hydrofóbna impregnácia

Táto upratovacia firma má silné zázemie a disponuje veľmi kvalitným strojovým parkom. Služby poskytuje úplne na profesionálnej úrovni a ponúka komplexnú starostlivosť v oblasti umývania a následnej impregnácie okien a presklených plôch. Jej pôsobnosť v upratovacích službách v Čechách, na Slovensku, Rakúsku a Nemecku za viac než 20 rokov jej činnosti, je spoľahlivou zárukou kvality a čnie vysoko nad štandardami konkurencie.
Firme A SERVIS LIPKA, s.r.o. v súčasnosti prudko narastá dopyt po impregnácii sklenených plôch, ktorá zásadným spôsobom znižuje náklady na údržbu skiel, predlžuje ich životnosť a razantne zlepšuje samotný optický vzhľad okien, výkladov a presklených priestorov.
Túto impregnáciu firma aplikuje pomocou technológie GlasProtect. Metóda je dvojfázová hydrofóbna nanotechnologická impregnácia na liehovej báze. Je určená na použitie na okná, strešné okná, presklené výklady, sklenené fasády, solárne panely, skleníky a pod. Vyniká ochranným účinkom proti vode a špine a to na princípe tzv. "Lotosového efektu." Na vode odolných nanovrstvách dochádza k zhlukovaniu vody a špiny do guľôčok a následným odvaľovaním z povrchu buď samospádom alebo poveternostnými vplyvmi je zaručená pôvodná čistota umytých sklenených plôch.
Technológia GlasProtect zaistí hydrofobizáciu, olejofobizáciu a samočistiacu schopnosť takto ošetreného skla. Navyše účinne ochráni sklenené plochy pred plesňou, škvrnami od hrdze alebo pred vodným kameňom. Veľkou ekonomickou výhodou tejto impregnácie je, že následné umývanie okien sa už vykonáva len vodou bez akéhokoľvek čistiaceho prostriedku.

Podrobnejšie informácie k tejto prelomovej technológii prípadní záujemcovia získajú na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk

utorok 16. júna 2015

Kvalitné umývanie okien

K jednej z mnohých upratovacích činností firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. na našom trhu, patrí samozrejme tiež umývanie a ošetrenie (impregnácia) okien, výkladov aj presklených plôch výškových budov.

Jedná sa vždy o veľmi kvalitný a profesionálny prístup s tými najlepšími výsledkami. Maximálne úsilie firmy vždy smeruje k plnej spokojnosti zákazníkov.

Tím odborne preškolených pracovníkov má dlhoročnú skúsenosť a sú zárukou kvality a s tým ide samozrejme ruka v ruke spokojnosť zákazníkov...


Umývanie okien, výkladov a presklených plôch vo výškach

Táto spoločnosť so svojou technológiou umývanie a impregnácia okien, výkladov a presklených plôch vo výškach bola dokonale preverená za viac ako 20 rokov svojej činnosti nielen na našom trhu.
Odvádza vždy maximum pre svojich existujúcich aj nových zákazníkov, pretože jednoduchá filozofia každému z nás hovorí, že spokojný zákazník nemá dôvod experimentovať s neoverenými dodávateľmi akýchkoľvek služieb.
Začalo ma zaujímať, v čom tkvie úspech tejto firmy, a došiel som vcelku k jednoduchým záverom. Vedenie firmy starostlivo vyberá svojich pracovníkov - jedná sa vždy o bezúhonných pracovníkov s vysokou odbornosťou s riadnym preškolením v daných oblastiach upratovacej činnosti.

Technológia umývania okien, výkladov a presklených plôch vo výškach


Upratovacia firma A SERVIS LIPKA,s.r.o. vykonáva dôkladné umývanie a čistenie všetkých sklenených plôch vždy bez leštidiel. Zaručuje tým podstatne väčšiu účinnosť a následným nanesením hydrofóbnej impregnácia (nanovrstva - chráni umyté sklenené plochy proti nečistotám, hmyzu, UV žiareniu a má odpudivý efekt proti vode).
Je tu samozrejmosťou, že v náplni umývacieho procesu je zahrnutá aj mnohokrát neľahká práca s odstránením starých grafických polepov.
Firma využíva všetky moderné prostriedky vrátane vysokozdvižných plošín, ale aj odborne zdatných certifikovaných horolezcov. Všetci pracovníci, ako som už naznačil, sú preškolení podľa platných vyhlášok s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť práce.
Svoje služby ponúka firmám, inštitúciám, súkromnej klientele, úradom, zdravotným zariadením a všetkým, ktorí majú o toľko potrebné služby záujem.
Podrobné informácie získate aj na e-maili: centrala@a-servislipka.cz 

utorok 9. júna 2015

Výškové umývanie oken a presklených plôch

Dnešná doba prináša nové dômyselné stavebné možnosti, ktoré udivujú svojím architektonickým poňatím a prepracovanosťou. Táto architektúra je chápaná ako moderné umelecké dielo a stáva sa kultúrnym symbolom nových technológií. Moderná architektúra sa vyznačuje úplne iným poňatím ako nám ponúkala naša história v podobe katedrál, chrámov a mnohých ďalších historických pamiatok, ktorých dominantným poslaním bola estetika.

Architektúra súčasnosti vychádza z nevyhnutných potrieb funkčnosti, účelnosti a komfortu, ktoré spĺňajú potrebu pohodlia či už doma, v zamestnaní či v mnohých ďalších ľudských činnostiach.
Áno, máme neuveriteľné možnosti v oblasti stavebníctva, ale každého z nás napadne, akým spôsobom potom riešiť následnú údržbu, aby obrovské prostriedky a ľudský um neprišli za pár rokov nazmar.

Firmy, ktoré sa zaoberajú čistením a údržbou rozľahlých presklených plôch a to vo väčšine prípadov vo výškových priestoroch, nemajú vôbec ľahkú prácu.

Táto činnosť sa stala jednou z najžiadanejších pre upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. Vďaka svojim mnohoročným skúsenostiam na našom i zahraničnom trhu v oblasti výškového umývania okien a presklených plôch docieľuje vynikajúcich výsledkov.Technológia umývania presklených plôch vo výškach


Na fasády výškových budov sa stále viac používajú sklenené materiály a to hlavne z dôvodu predovšetkým dlhej životnosti, ale aj z dôležitého faktora dlhodobej ochrany pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.

Presklené priestory majú však nevýhodu vo veľkej náročnosti na údržbu - umývanie.
Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa okrem iných upratovacích činností zameriava na umývanie a údržbu presklených fasád pomocou vysokozdvižnej techniky či lešenia. V mnohých prípadoch firma využíva vlastných certifikovaných horolezcov, ktorí si poradia v ťažko prístupných miestach výškových budov. Jedná sa vždy o bezúhonných profesionálov s patričnou kvalifikáciou nielen odbornou, ale aj bezpečnostnou. Popri samozrejmej kvalite pri umývaní a údržbe týchto priestorov je kladený veľký dôraz na bezpečnosť pri tejto náročnej práci.

Po umývaní kvalitnými značkovými prípravkami firma zabezpečí aj ošetrenie už čistých plôch samočistiacou hydrofóbnou impregnáciou, ktorou docieli tzv. nešpinavú úpravu na sklenených plochách. Vytvorí tým efekt "lotosového kvetu" čo znamená, že sa na vodu zachytenú na sklách naviažu nečistoty, ktoré potom stečú spoločne s vodou bez zanechania stôp na vyčistených plochách.
Samozrejmosťou je, že firma vykonáva umývanie okien a sklenených plôch po stavebných úpravách, rekonštrukciách alebo pred kolaudáciou či generálnymi upratovaniami.

Viac informácií získajú prípadní záujemcovia na e-mailu: centrala@a-servislipka.sk

streda 3. júna 2015

Umývanie okien - hydrofóbna nanotechnologická impregnácia

Je veľmi veľa majiteľov, či už veľkých prosperujúcich firiem či rodinných domov, ktorí často riešia problém, ako čo najefektívnejšie docieliť, aby okná, výklady, solárne panely a vôbec všetky presklené plochy ich nehnuteľností čo najdlhšie žiarili čistotou a leskom. Každý z nás dobre vie, čo dokáže s oknami vykonať ktorékoľvek ročné obdobie, obzvlášť to jarné so svojimi nánosmi žltkastého peľu. O ďalších problémoch s čistotou okien v lete, na jeseň či v zime sa nemá zmysel rozširovať. Slnko, vietor spoločne s prachom z ulíc vykoná počas veľmi krátkej doby svoje... Môžeme okná umyť kvalitne ako len chceme, ale za pár dní príde všetka práca navnivoč.


Tohto problému je si veľmi dobre vedomá upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., pre ktorú je umývanie okien a presklených plôch jedným s nosných pilierov upratovacích činností.

Pre svoju poctivú dlhoročnú činnosť zameranú na kvalitu a spokojnosť svojich zákazníkov získala firma veľké renomé. Svoje skúsenosti smeruje k potrebám svojich klientov, ktorým ponúka dlhodobý efekt čistoty a lesku vyčistených okien, výkladov či presklených fasád.

Hydrofóbna nanotechnologická impregnáciaV čom spočíva dlhodobý efekt čistoty a lesku? Áno, ide o tzv. trojfázové ošetrenie okien, výkladov a pod. Prvá fáza spočíva v dôkladnom očistení a odmastení sklenených plôch.
V druhej fáze sa ošetria očistené a odmastené plochy technológiou NanoClean, po jej nanesení sa sklenené plochy po 20 minútach po prvý raz riadne vyleštia.

A prichádza tretia najdôležitejšia fáza tejto technológie, kedy na takto pripravené plochy sa už nanesie a rozotrie hydrofóbna impregnácia GlasProtect, ktorá sa na ošetrených sklenených plochách opäť vyleští do vysokého lesku.

Táto technológia zaručuje, že sklenené plochy impregnované GlasProtectom sa už umývajú iba čistú vodou. Nie je už potreba žiadnych čistiacich prípravkov. Táto nanovrstva odoláva teplotám až 450 ° C a vytvára skutočne spoľahlivý ochranný štít pre sklenený povrch, dôležité je dodať, že takto ošetrené plochy sú paropriepustné s možnosťou "dýchať".


Pre všetkých zákazníkov je podstatné, že vďaka tejto nanotechnológii dochádza k ochrannému účinku proti vode. Tá sa zhlukuje do tzv. guliček a viaže na seba akúkoľvek špinu. Potom prirodzeným pôsobením klimatických podmienok (vietor, samospád) je odvádzaná z ošetrených plôch. Ďalšou prednosťou tejto technológie je, že zabraňuje napadnutiu plesňou, tvorbe škvŕn od hrdze, pôsobeniu soli, vodného kameňa, kyselín alebo zásad.

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.  garantuje záruku 2 roky s tým, že 100% účinnosť a životnosť tejto progresívne metódy činí 4-5 rokov podľa klimatických podmienok.

Všetky potrebné informácie vrátane cenovej kalkulácie získate na e-mail. adrese: centrala@a-servislipka.sk

pondelok 1. júna 2015

Hydrofóbna impregnácia

Jednou z často využívaných činností upratovacej firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je umývanie okien, výkladov, sklenených fasád, solárnych panelov alebo napríklad aj menších sklenených plôch s jemným ornamentom.
Spoločnosť disponuje vlastnou veľmi výkonnou upratovacou technikou, značkovými čistiacimi prostriedkami a to samozrejme so spoľahlivým, odborne zdatným a vyškoleným personálom, ktorého prvoradým cieľom je kvalita odvedenej práce a tým aj spokojnosť každého zákazníka.

Od firmy je, okrem klasického umývania okien a sklenených plôch, čoraz častejšie požadovaná služba tzv. hydrofóbna impregnácia. Väčšina zákazníkov sa už presvedčila, že táto metóda ošetrenia presklených plôch sa im bohato vyplatí.


Hydrofóbna impregnácia na okná a sklenené plochyGlasProtect je spoľahlivá technológia založená na liehovej báze. Jedná sa o dvojfázovú hydrofóbnu impregnáciu, ktorá je vhodná pre všetky presklené plochy (okná, výklady, sklenené fasády a pod.) vystavené vonkajším klimatickým vplyvom.

Firma odporúča túto impregnáciu aplikovať na dokonale umyté a očistené plochy. Nasleduje prvá fáza, kedy na takto pripravené sklenené plochy pracovníci nanesú technológiu Nanoclean a po 20 minútach ju prvýkrát riadne vyleštia. Potom už nasleduje nanesenie a rozotrenie hydrofóbnej impregnácie GlasProtect. Prichádza záverečné dôkladné vyleštenie do vysokého lesku.

Ďalšie umývanie takto ošetrených sklenených plôch sa vykonáva už len čistou vodou bez akéhokoľvek čistiaceho prostriedku. GlasProtect totiž vytvorí na skle nanovrstvu, ktorá zaručí ochranný účinok proti vode a všetkým nečistotám. Na takto ošetrených sklách dochádza k zhlukovaniu vody so špinou a tá je odvádzaná v tvare guľôčok, buď pomocou vetra alebo samospádom. GlasProtect a jeho nanovrstva spôsobuje aj samočistiacu schopnosť takto ošetrených plôc .A navyše zabraňuje vzniku plesní, vodného kameňa, Je účinná aj v boji proti hrdzavým škvrnám, kyselinám a zásadám. Ochráni tiež pred nepriaznivým vplyvom UV žiarenia.

Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ktorá sa špecializuje na túto progresívnu metódu nielen u nás, ale aj v zahraničí, garantuje záruku 2 rokov s tým, že účinná životnosť tejto technológie je 4-5 rokov.

Všetkým prípadným záujemcom a klientom podrobné informácie poskytneme na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk