štvrtok 24. septembra 2015

Umývanie okien a presklených plôch vo výškach

Architektonický trend súčasnosti celkom správne využíva najmodernejšie technológie, ktoré akceptujú náročné požiadavky na komfort, reprezentatívne pracovné prostredie, ale aj vysoko kultúrne prostredie pre šport, relax a odpočinok či pohodlný nákup pod jednou strechou v multifunkčných obchodných centrách. Najvhodnejším a tzv. architektonicky veľmi "čistým" stavebným materiálom sa stalo sklo, ktoré vidíme okolo seba v rôznorodom funkčnom využití. Či už sa jedná o vlastné okná, výklady, sklenené výplne, strešné okná, skleníky či lodžie, až po obrovské plochy presklených fasád a to nielen na výškových budovách...

Druhou a rovnako dôležitou stranou mince sa stala nutnosť umývania a údržby týchto plôch - je úplne pochopiteľné, že tu už "klasická" upratovačka uplatnenie nenájde...
Túto činnosť prevzali upratovacie firmy, ktoré svojim zákazníkom ponúkajú služby, ktoré sa umývaním a údržbou presklených plôch zaoberajú.

Medzi najskúsenejšie a najkvalitnejšie upratovacie spoločnosti nielen u nás, ale aj v Česku, v Rakúsku a v Nemecku patrí A SERVIS LIPKA, s.r.o. Silné zázemie, flexibilita s využitím vlastných odborných profesionálov zameraných na kvalitu a skutočne široké spektrum upratovacích činností radia túto firmu na pomyselný vrchol upratovacích služieb nielen na našom trhu. Pre už spomínané silné zázemie je samozrejmosťou, že v ponuke ich upratovacích služieb nájdeme tak náročné činnosti, ku ktorým bezpochyby patrí umývanie a ošetrovanie presklených plôch vo výškach.  Táto spoločnosť disponuje kvalitnou výškovou technikou a zlaňovacím vybavením. Vo vlastnom odbornom tíme pracovníkov sú preto tiež profesionálni horolezci, ktorí si odborne poradia aj v ťažko dostupných priestoroch výškových budov.

umývanie okien a vo výškach
Umývanie okien a presklených plôch vo výškach

Umývanie okien a presklených plôch vo výškach


Na umývanie presklených plôch firma používa zásadne kvalitné značkové prípravky a pomôcky. Pre splnenie svojich predstáv o kvalitnom prevedení tejto činnosti spoločnosť neváhala prísť s vlastnou technológiou umývania. Táto metóda spočíva v tom, že vyradila všetky leštiace prípravky, ktoré znehodnocujú celkové umytie skiel tým, že sa po krátkom čase vďaka poveternostným vplyvom na vyleštených sklenených plochách začnú objavovať šmuhy a stopy po leštiacich prípravkoch. Túto činnosť nahradila metódou tzv. triku suchého leštenia, kedy je konečná fáza leštenia vykonávaná suchou bavlnenou plienkou.

Po dôkladnom umytí a vyleštení skiel prichádza možnosť, ktorá rovnako ako samotné umývanie a leštenie veľmi prevyšuje ponúkané štandardy ostatných upratovacích firiem. Práve dôraz na kvalitu a čo najdlhšie predĺženie životnosti vykonávaných služieb radí firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. na popredné miesto medzi upratovacími spoločnosťami. Práve predĺženie životnosti a čistoty presklených priestorov je efektívnou a účinnou možnosťou, ktorú táto firma ponúka svojim klientom a ktorá zásadným spôsobom znižuje upratovacie náklady.

Touto možnosťou je metóda tzv. nešpinivej úpravy skiel. Jedná sa o hydrofóbnu impregnáciu aplikovanú technológiou GlasProtect, čo je dvojfázová hydrofóbna nanotechnologická impregnácia založená na liehovej báze. Vyznačuje sa veľkým ochranným účinkom proti vode a špine na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu guľôčok vody so špinou, ktoré sú prirodzenou cestou (samospádom a poveternostnými vplyvmi) odvádzané bez najmenších stôp z presklených priestorov. Táto samočistiaca nanovrstva zabraňuje uchyteniu machov, hrdze, vodného kameňa i plesní a zároveň chráni sklo pred škodlivými vplyvmi UV žiarenia. Ďalšie umývanie takto ošetrených skiel je už len vodou, čím sa výrazne znižujú náklady na čistotu a údržbu. Životnosť takto ošetrených plôch je 4-5 rokov a navyše sa jednoznačne predlžuje aj samotná životnosť skiel. 

Všetkým prípadným klientom je k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk, kde získajú podrobné informácie.

piatok 4. septembra 2015

Umývanie okien a výkladov

Úspešná činnosť firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je založená na zavádzaní a využívaní najnovších technológií vo jej širokej ponuke upratovacích služieb. Ďalším dôležitým faktorom je skutočnosť, že spoločnosť sa opiera o vlastných spoľahlivých, odborne preškolených pracovníkov a zo zásady nevyužíva ponuky rôznych pracovných agentúr alebo sezónnych brigádnikov.

Svoju dlhoročnú skúsenosť a silné zázemie zúročuje aj vo vlastných zdokonalených upratovacích technológiách a ak k tomu pridáme firemnú flexibilitu a dôraz na vykonanie zadanej služby v najvyššej možnej kvalite, nachádzame adekvátnu odpoveď, prečo táto spoločnosť získala špičkové renomé a čelné miesto nielen na našom, ale i zahraničnom trhu upratovacích služieb, a prečo sa tiež pýši veľkou dôverou svojich zákazníkov.

Každá z vykonávaných technológií v širokej ponuke upratovacích služieb je pre túto firmu odborným špecifikom, v ktorom plne využíva svoju dlhoročnú skúsenosť a do praxe tak pružne a systematicky zavádza vlastné poznatky, ktorými zdokonaľuje najnovšie účinné metódy, a tým jednoznačne zvyšuje nielen kvalitu, ale aj životnosť v každej zo služieb, ktoré svojim klientom ponúka.

Umývanie výkladov
Umývanie výkladov a okien

Umývanie výkladov


Táto upratovacia činnosť je jedným z mnohých dôkazov špecializácie firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. na každú z ponúkaných služieb.

Umývanie výkladov a okien veľmi úspešne realizuje vďaka svojej vlastnej zdokonalenej technológii, a to nielen vo veľkých nákupných, kancelárskych, športových či zdravotných alebo odpočinkových centrách - vrátane zabezpečenia tejto upratovacej činnosti vo výškach, ale samozrejme aj pri menších obchodoch, rodinných domoch či panelových zástavbách. V ponuke firmy je aj umývanie sklených plôch, ako sú napríklad zimné záhrady, markízy či umývanie okien, rámov a parapetov po stavebných úpravách alebo pred kolaudáciou. Samotné umývanie okien kvalitnou čistiacou kozmetikou je pri tejto firme špecifické v tom, že nepoužíva leštidlá, ale okenné plochy iba leští tzv. trikom suchého leštenia, čo má zásadný vplyv na vysokú kvalitu vyleštených plôch bez šmúh a neestetických fľakov, ktoré po krátkom čase zanechávajú aplikované leštidlá. Pre skutočne dlhodobý efekt čistých skiel naviac táto firma ponúka ošetrenie týchto okenných plôch pomocou najnovšej a veľmi účinnej nanotechnológie GlasProtect. Táto vodeodolná impregnácia spôsobuje nabaľovanie špiny a ostatných nečistôt do vodných guľôčok, ktoré sú prirodzenou cestou, či už samospádom alebo poveternostnými podmienkami spoľahlivo odvádzané z presklených plôch bez toho, aby zanechali akékoľvek neestetické stopy. Táto progresívna nanotechnológia výrazne znižuje náklady na opätovné umývanie a čistenie a zásadným spôsobom predlžuje životnosť skiel a naviac ich účinne chráni pred uchytením plesní, hrdze, vodného kameňa alebo pred škodlivosťou UV žiarenia ...

Veľmi veľa spokojných zákazníkov využíva firemné ponuky v podobe automatických opakovacích cyklov, ktoré bez starostí dlhodobo riešia potrebu tejto upratovacej činnosti.

Pre ďalších prípadných klientov je plne k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk kde získajú podrobné informácie.