štvrtok 24. septembra 2015

Umývanie okien a presklených plôch vo výškach

Architektonický trend súčasnosti celkom správne využíva najmodernejšie technológie, ktoré akceptujú náročné požiadavky na komfort, reprezentatívne pracovné prostredie, ale aj vysoko kultúrne prostredie pre šport, relax a odpočinok či pohodlný nákup pod jednou strechou v multifunkčných obchodných centrách. Najvhodnejším a tzv. architektonicky veľmi "čistým" stavebným materiálom sa stalo sklo, ktoré vidíme okolo seba v rôznorodom funkčnom využití. Či už sa jedná o vlastné okná, výklady, sklenené výplne, strešné okná, skleníky či lodžie, až po obrovské plochy presklených fasád a to nielen na výškových budovách...

Druhou a rovnako dôležitou stranou mince sa stala nutnosť umývania a údržby týchto plôch - je úplne pochopiteľné, že tu už "klasická" upratovačka uplatnenie nenájde...
Túto činnosť prevzali upratovacie firmy, ktoré svojim zákazníkom ponúkajú služby, ktoré sa umývaním a údržbou presklených plôch zaoberajú.

Medzi najskúsenejšie a najkvalitnejšie upratovacie spoločnosti nielen u nás, ale aj v Česku, v Rakúsku a v Nemecku patrí A SERVIS LIPKA, s.r.o. Silné zázemie, flexibilita s využitím vlastných odborných profesionálov zameraných na kvalitu a skutočne široké spektrum upratovacích činností radia túto firmu na pomyselný vrchol upratovacích služieb nielen na našom trhu. Pre už spomínané silné zázemie je samozrejmosťou, že v ponuke ich upratovacích služieb nájdeme tak náročné činnosti, ku ktorým bezpochyby patrí umývanie a ošetrovanie presklených plôch vo výškach.  Táto spoločnosť disponuje kvalitnou výškovou technikou a zlaňovacím vybavením. Vo vlastnom odbornom tíme pracovníkov sú preto tiež profesionálni horolezci, ktorí si odborne poradia aj v ťažko dostupných priestoroch výškových budov.

umývanie okien a vo výškach
Umývanie okien a presklených plôch vo výškach

Umývanie okien a presklených plôch vo výškach


Na umývanie presklených plôch firma používa zásadne kvalitné značkové prípravky a pomôcky. Pre splnenie svojich predstáv o kvalitnom prevedení tejto činnosti spoločnosť neváhala prísť s vlastnou technológiou umývania. Táto metóda spočíva v tom, že vyradila všetky leštiace prípravky, ktoré znehodnocujú celkové umytie skiel tým, že sa po krátkom čase vďaka poveternostným vplyvom na vyleštených sklenených plochách začnú objavovať šmuhy a stopy po leštiacich prípravkoch. Túto činnosť nahradila metódou tzv. triku suchého leštenia, kedy je konečná fáza leštenia vykonávaná suchou bavlnenou plienkou.

Po dôkladnom umytí a vyleštení skiel prichádza možnosť, ktorá rovnako ako samotné umývanie a leštenie veľmi prevyšuje ponúkané štandardy ostatných upratovacích firiem. Práve dôraz na kvalitu a čo najdlhšie predĺženie životnosti vykonávaných služieb radí firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. na popredné miesto medzi upratovacími spoločnosťami. Práve predĺženie životnosti a čistoty presklených priestorov je efektívnou a účinnou možnosťou, ktorú táto firma ponúka svojim klientom a ktorá zásadným spôsobom znižuje upratovacie náklady.

Touto možnosťou je metóda tzv. nešpinivej úpravy skiel. Jedná sa o hydrofóbnu impregnáciu aplikovanú technológiou GlasProtect, čo je dvojfázová hydrofóbna nanotechnologická impregnácia založená na liehovej báze. Vyznačuje sa veľkým ochranným účinkom proti vode a špine na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu guľôčok vody so špinou, ktoré sú prirodzenou cestou (samospádom a poveternostnými vplyvmi) odvádzané bez najmenších stôp z presklených priestorov. Táto samočistiaca nanovrstva zabraňuje uchyteniu machov, hrdze, vodného kameňa i plesní a zároveň chráni sklo pred škodlivými vplyvmi UV žiarenia. Ďalšie umývanie takto ošetrených skiel je už len vodou, čím sa výrazne znižujú náklady na čistotu a údržbu. Životnosť takto ošetrených plôch je 4-5 rokov a navyše sa jednoznačne predlžuje aj samotná životnosť skiel. 

Všetkým prípadným klientom je k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk, kde získajú podrobné informácie.

piatok 4. septembra 2015

Umývanie okien a výkladov

Úspešná činnosť firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je založená na zavádzaní a využívaní najnovších technológií vo jej širokej ponuke upratovacích služieb. Ďalším dôležitým faktorom je skutočnosť, že spoločnosť sa opiera o vlastných spoľahlivých, odborne preškolených pracovníkov a zo zásady nevyužíva ponuky rôznych pracovných agentúr alebo sezónnych brigádnikov.

Svoju dlhoročnú skúsenosť a silné zázemie zúročuje aj vo vlastných zdokonalených upratovacích technológiách a ak k tomu pridáme firemnú flexibilitu a dôraz na vykonanie zadanej služby v najvyššej možnej kvalite, nachádzame adekvátnu odpoveď, prečo táto spoločnosť získala špičkové renomé a čelné miesto nielen na našom, ale i zahraničnom trhu upratovacích služieb, a prečo sa tiež pýši veľkou dôverou svojich zákazníkov.

Každá z vykonávaných technológií v širokej ponuke upratovacích služieb je pre túto firmu odborným špecifikom, v ktorom plne využíva svoju dlhoročnú skúsenosť a do praxe tak pružne a systematicky zavádza vlastné poznatky, ktorými zdokonaľuje najnovšie účinné metódy, a tým jednoznačne zvyšuje nielen kvalitu, ale aj životnosť v každej zo služieb, ktoré svojim klientom ponúka.

Umývanie výkladov
Umývanie výkladov a okien

Umývanie výkladov


Táto upratovacia činnosť je jedným z mnohých dôkazov špecializácie firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. na každú z ponúkaných služieb.

Umývanie výkladov a okien veľmi úspešne realizuje vďaka svojej vlastnej zdokonalenej technológii, a to nielen vo veľkých nákupných, kancelárskych, športových či zdravotných alebo odpočinkových centrách - vrátane zabezpečenia tejto upratovacej činnosti vo výškach, ale samozrejme aj pri menších obchodoch, rodinných domoch či panelových zástavbách. V ponuke firmy je aj umývanie sklených plôch, ako sú napríklad zimné záhrady, markízy či umývanie okien, rámov a parapetov po stavebných úpravách alebo pred kolaudáciou. Samotné umývanie okien kvalitnou čistiacou kozmetikou je pri tejto firme špecifické v tom, že nepoužíva leštidlá, ale okenné plochy iba leští tzv. trikom suchého leštenia, čo má zásadný vplyv na vysokú kvalitu vyleštených plôch bez šmúh a neestetických fľakov, ktoré po krátkom čase zanechávajú aplikované leštidlá. Pre skutočne dlhodobý efekt čistých skiel naviac táto firma ponúka ošetrenie týchto okenných plôch pomocou najnovšej a veľmi účinnej nanotechnológie GlasProtect. Táto vodeodolná impregnácia spôsobuje nabaľovanie špiny a ostatných nečistôt do vodných guľôčok, ktoré sú prirodzenou cestou, či už samospádom alebo poveternostnými podmienkami spoľahlivo odvádzané z presklených plôch bez toho, aby zanechali akékoľvek neestetické stopy. Táto progresívna nanotechnológia výrazne znižuje náklady na opätovné umývanie a čistenie a zásadným spôsobom predlžuje životnosť skiel a naviac ich účinne chráni pred uchytením plesní, hrdze, vodného kameňa alebo pred škodlivosťou UV žiarenia ...

Veľmi veľa spokojných zákazníkov využíva firemné ponuky v podobe automatických opakovacích cyklov, ktoré bez starostí dlhodobo riešia potrebu tejto upratovacej činnosti.

Pre ďalších prípadných klientov je plne k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk kde získajú podrobné informácie.

streda 26. augusta 2015

Umývanie okien, výkladov a následné ošetrenie impregnáciou

Ťažiskovým pilierom upratovacej spoločnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o. je bezo sporu umývanie okien a výkladov s následnou aplikáciou hydrofóbnej impregnácie. Táto služba je veľmi žiadaná, pretože spoločnosť spĺňa svojou účinnou technológiou veľmi náročné požiadavky svojich zákazníkov na kvalitu a flexibilitu prevedenia v tejto oblasti upratovania. O vyspelosti a skúsenosti firmy svedčí fakt, že realizuje svoje zákazky prakticky nielen vo všetkých veľkých obchodných centrách, kancelárskych budovách , kultúrnych či zdravotníckych zariadeniach, ale aj u majiteľov malých rodinných objektov. Dôvod prečo tomu tak je, je veľmi prostý ...

Spokojnosť klientov narastá nielen zárukou špičkovej kvality prevedenia, ale v neposlednom rade aj "rozmanitosťou" doplňujúcich služieb, ktoré umocňujú výsledný efekt vyčistených okien a výkladov...
Či už sa jedná o samozrejmé dôkladné vyčistenie a ošetrenie okenných rámov, parapetov, ale aj vyčistenie žalúzií, roliet, lamiel či markíz, alebo odstraňovanie starých reklamných aj nedovolených polepov odborným a kvalitným spôsobom. Dôležitým faktorom je skutočnosť, že každú z týchto činností táto spoločnosť vykonáva aj vo výškach.


umyvanie okien
Umývanie okien a výkladov

Umývanie okien a výkladov a následné ošetrenie impregnáciou


Technológia umývania sklených plôch upratovacou firmou A SERVIS LIPKA, s.r.o je v prvom rade zameraná na dôkladné umytie skiel a na veľmi kvalitné vyleštenie týchto priestorov bez použitia leštidiel tzv. trikom suchého leštenia. Dôvod, prečo firma leštidlá nepoužíva, je z hľadiska kvality vcelku prozaický. Pri leštidlách nie je záruka, že okamžitý efekt vylešteného skla sa po pár dňoch nezmení na plochu, na ktorej vplyvom klimatických podmienok vystupujú nežiaduce stopy po leštidle zanechávajúcom šmuhy, ktoré vyleštenú plochu úplne znehodnotia.

Po tejto, z hľadiska kvality veľmi dôležitej fáze, prichádza firma s veľmi efektívnou ponukou predĺženia účinnosti a životnosti vyčistených sklených plôch v podobe hydrofóbnej impregnácie.

Na takto veľmi starostlivo vyčistené a vyleštená okná odborní profesionáli firmy nanesú hydrofóbnu impregnáciu GlasProtect. Po zaschnutí a záverečnom dôkladnom vyleštení sa takto aplikovaná nanovrstva vyznačuje spoľahlivou samočistiacou schopnosťou (už žiadne ďalšie používanie čistiacich prostriedkov, iba umytie vodou) a účinnou ochranou proti vonkajším prírodným negatívnym vplyvom v podobe hrdze, machov, hmyzu a pod. Zároveň chráni pred vplyvmi UV žiarenia a spôsobuje nepriľnavosť prachu a nečistôt. Účinnosť tejto samočistiacej impregnácie činí 4-6 rokov a podstatne predlžuje aj životnosť samotných skiel. Nemožno sa teda vôbec diviť nad skutočnosťou, že táto firemná technológia je u zákazníkov v tak veľkom meradle žiadaná a využívaná.

Pre ďalších prípadných klientov je plne k dispozícii e-mailová adresu: centrala@a-servislipka.sk, kde Vám ochotne oznámia podrobnejšie a vyčerpávajúce informácie.

pondelok 17. augusta 2015

Umývanie okien a výkladov a následné ošetrenie

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka veľmi široké spektrum svojich služieb. Jedná sa o veľmi skúsenú firmu, ktorá pôsobí na našom trhu už viac ako 20 rokov. Za toto obdobie vďaka svojej zásadnej priorite, ktorou je kvalita vykonanej upratovacej činnosti a spokojnosť zákazníka, získala nielen na našom trhu, ale aj v Česku, v Rakúsku a v Nemecku veľké renomé.

V širokom okruhu touto spoločnosťou ponúkaných služieb nájdeme napr. umývanie okien a výkladov vrátane následného ošetrenia, čistenie kobercov, čalúnenia a podláh, generálne upratovanie objektov po stavebných úpravách, odstránenie graffiti a antigraffitovú ochranu, čistenie fasád vrátane ich opráv a náterov, čistenie a následné ošetrenie presklených plášťov budov aj za použitia svojej kvalitnej techniky vrátane nasadenia vlastných odborne preškolených horolezcov. Táto firma zabezpečí dokonca aj šetrné, ale účinné čistenie pamiatkovo chránených historických objektov alebo objektov, ktoré sú veľmi náročné na splnenie hygienických, zdravotníckych či potravinárskych predpisov.

Medzi veľmi žiadané služby, ktoré často klienti využívajú, možno zaradiť umývanie okien a výkladov vrátane odstránenia starých polepov, čistenia roliet, žalúzií, lamiel a markíz.


umývanie okien
Umývanie okien a výkladov

Umývanie okien a výkladov


Ako som už spomenul, táto upratovacia činnosť je zákazníkmi, či už sa jedná o veľké obchodné centrá, organizácie, podnikateľov alebo súkromníkov, veľmi vyhľadávaná a žiadaná. Dôvodom je pochopiteľne nielen kvalitné prevedenie, ale aj flexibilita a dodržanie dohodnutých termínov. Zákazníci veľmi vítajú aj možnosť cyklického servisu, ktorý klientom šetrí čas s opakovaným objednávaním tejto upratovacej služby.

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vyniká kvalitou tejto služby aj preto, že čistenie okien a výkladov vykonáva takzvaným trikom suchého leštenia - nikdy pri svojej práci nepoužíva leštiace prípravky! Dôvod je jasný, pretože leštenie na sucho zaručuje, že okná zostanú dlhšie čisté a neobjavia sa na nich ťahy a kruhy, ktoré sa časom objavujú pri používaní leštiacich prípravkov. Za týmito vlastnými a osvedčenými technologickými postupmi je jasne vidieť mnohoročná skúsenosť a firmou stále dodržiavaná vysoko nastavená latka kvality...

Hydrofóbna impregnácia skiel


K nekompromisnému podčiarknutiu kvalitatívnych cieľov prispieva firemná ponuka ošetrenia umytých skiel hydrofóbnou impregnáciou GlasProtect. Jedná sa o dvojfázovú nanotechnologickú impregnáciu čistých okien, výkladov a presklených plôch, ktorá je založená na liehovej báze. Dokonalým dvojitým vyleštením nanesených technológií NANOCLEAN a GlasProtect do vysokého lesku táto spoločnosť docieli to, že vzniknutá nanovrstva sa už umýva iba čistou vodou bez použitia akýchkoľvek čistiacich a kozmetických prípravkov. Táto nanovrstva spoľahlivo ochráni sklenené plochy pred vplyvmi vody a akejkoľvek špiny. Dochádza totiž na ochrannej vrstve k zhlukovaniu vody so špinou do podoby guličiek a tie sú následne odvádzané samospádom alebo poveternostnými vplyvmi. Táto moderná a účinná technológia navyše zaručuje samočistiacu schopnosť sklenených plôch a zabraňuje usadzovaniu plesní, vodného kameňa či škvŕn od hrdze alebo chemikálií. Je nutné dodať, že dokáže aj ochrániť sklá pred nepriaznivými vplyvmi UV žiarenia.

Veľmi pozitívna je 100% účinnosť tejto technológie, ktorá je 4-5 rokov a ktorá zároveň predlžuje životnosť takto ošetrených presklených plôch.

piatok 7. augusta 2015

Výškové práce

piatok, 7. august 2015

O mnohoročnej a úspešnej pôsobnosti upratovacej firmy A SERVIS LIPKA s.r.o., a to nielen na našom trhu, výstižne svedčí fakt, že spolu s vlastnými pracovníkmi a veľmi účinným technickým vybavením kvalitne a spoľahlivo dominuje aj v tak náročnej oblasti upratovacích služieb, akú bez najmenších pochybností obnášajú výškové práce. A to za použitia náročnej zabezpečovacej techniky a pomocou vlastných odborne zdatných, certifikovaných horolezcov. Firma pri náročných podmienkach, ktoré predstavujú výškové práce, naplno využíva najúčinnejšie a zároveň šetrné technológie.

Táto spoločnosť odborne a kvalitne zabezpečí nielen výškové umývanie a ošetrenie okien aj sklenených fasád, ale vykonáva aj detailné čistenie a drobné opravy omietkových fasád, oceľových konštrukcií vrátane zatmelení aj náterov. A to za použitia kvalitných a značkových prípravkov so širokou paletou farebných odtieňov.

Ďalšiu špeciálnu ponuku tvorí účinné čistenie a ošetrenie fasád z ušľachtilých prírodných materiálov, umelého kameňa aj obkladov. Všetky tieto špecifické činnosti vykonáva aj na ťažko prístupných miestach, kde výškové plošiny ani vysokozdvižná technika nemajú šancu pomôcť ...

Firma disponuje vlastným tímom odborných špecialistov vrátane certifikovaných a skúsených horolezcov, ktorí si určite poradia aj na ťažko dostupných miestach výškových budov.

vyskove prace
Výškové práce za pomoci horolezcov

Vysoko účinné ošetrenie fasád aj interiérov


Pre upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA s.r.o. je charakteristická dôsledná snaha o kvalitu a predĺženie životnosti nimi vykonaných upratovacích činností.

Preto sa ŠPECIALIZÁCIA NA OŠETRENIE PLÔCH po vlastnom umývaní a čistení stala dominujúcim prvkom ich služieb. Dôvod je úplne logický, a to najmä pri upratovacích činnostiach vo výškach a ťažko prístupných priestoroch.

Jednou zo špecializácií s veľkou budúcnosťou je bezpochyby veľmi účinná a progresívna technológia LSG. Ide o unikátny ekologický náter, ktorý je určený na trvalú ochranu nielen stien fasád, ale aj interiérov proti plesniam, hubám, riasam, baktériám aj kvasinkám. Je vyvinutý a schválený pre potravinárske a zdravotnícke prevádzky vrátane certifikácie na priamy styk s potravinami. Táto prelomová technológia vo svojej kategórii predstavuje absolútny vrchol a je prakticky vhodná pre všetky druhy stavebných materiálov. LSG náter má schopnosť fasádu uzavrieť tak, že vlhkosť, spády, organické usadeniny, plesne aj všetky ostatné poveternostné nálety nemajú šancu do fasády preniknúť. Naopak vlhkosť z fasády odchádza bez problémov, a to vďaka náteru s vlastnosťou tzv. difúzneho odporu. Obdivuhodná je aj životnosť tohto náteru- až 10 rokov a po dobu 4-6 rokov 100%-ná účinnosť.

Podrobnejšie informácie všetkým prípadným zákazníkom ochotne oznámime na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

štvrtok 6. augusta 2015

Umývanie okien a ošetrenie výkladov

Nie je na našom trhu veľa firiem, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom komplexné a hlavne kvalitné upratovacie služby. Každý hospodárne uvažujúci zákazník, či už to je majiteľ alebo prevádzkovateľ veľkých obchodných centier, zdravotníckych zariadení, podnikových areálov, oddychových a reštauračných objektov alebo "obyčajný" majiteľ rodinných domčekov či bytových jednotiek, si pochopiteľne vyberá takú upratovaciu firmu, ktorá ponúka širokú škálu kvalitných služieb - takpovediac "pod jednou strechou." Ušetrí to veľa času a ak sa jedná o osvedčenú a skúsenú firmu, ktorá sa môže oprieť o kvalitu vykonávaného upratovania, tak rozhodnutie klientov je pochopiteľne dosť jednoznačné...

Ďalším výrazným kladom pri rozhodovaní zákazníkov je možnosť, že kvalitné upratovacie spoločnosti ponúkajú k sortimentu svojich služieb možnosť periodického opakovania akéhokoľvek upratovania a to samozrejme podľa potrieb zákazníka, čiže laicky povedané - objednám si upratovaciu činnosť vo svojom objekte v intervaloch, ktoré mi vyhovujú, a potom sa už nemusím problémom zvaným upratovanie vôbec zaoberať.

Jednou z nemnohých upratovacích firiem, ktoré tieto veľmi náročné kritériá bez váhania spĺňajú, je spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o.. Ide o veľmi skúsenú firmu s viac ako dvadsaťročnou profesionálnou pôsobnosťou, a to ako na našom, tak aj na českom, rakúskom a nemeckom trhu. Svojím špičkovým strojovým a zabezpečovacím vybavením, vlastnými odbornými pracovníkmi, flexibilným využívaním najnovších a najúčinnejších technológií a v neposlednom rade používaním iba značkových kvalitných čistiacich a ošetrujúcich prostriedkov sa táto firma radí na samý vrchol upratovacích služieb nielen u nás.


umývanie okien
Umývanie a ošetrenie výkladov a okien

Umývanie a ošetrenie výkladov a okien


Táto upratovacia činnosť je pre túto firmu jedna z najžiadanejších. Úplne právom, stačí sa len v ktoromkoľvek meste rozhliadnuť okolo seba... Obklopujú nás všade obrovské presklenné plochy a predstava, že by čistotu a údržbu týchto nekonečných priestorov riešil každý majiteľ alebo prevádzkovateľ sám, je nezmyselná a nereálna...

A bez využitia špičkovej a špeciálnej techniky, účinnej kozmetiky a odborných znalostí profesionálnych pracovníkov je táto činnosť v dnešnej dobe nemysliteľná.

Najnovšie technológie zavedené touto firmou pri umývaní oken a ošetrení výkladov a okien nielen dokonale sklenené priestory umyjú, ale následným nanesením hydrofóbnej impregnácie GlasProtect vytvoria samočistiacu nanovrstvu, ktorá má za následok samočistiacu schopnosť takto ošetrených sklenených plôch a tým šetrí nemalé finančné prostriedky, pretože účinnosť tejto ochrany podstatne predlžuje životnosť a čistotu skiel. Nanovrstva je odolná voči vplyvom počasia, zabráni usadzovaniu nečistôt, plesní, machov aj hmyzu a okno chráni pred negatívnymi vplyvmi UV žiarenia. Skutočnosť, že ďalšia údržba potom len obnáša obyčajné umytie vodou a životnosť hydrofóbnej impregnácie je až 5 rokov, tak tento fakt určite stojí za starostlivé zváženie každého, podotýkam spokojného zákazníka...

V upratovacej firme A SERVIS LIPKA, s.r.o. je navyše samozrejmosťou, že pred samotným umývaním a ošetrením okien a výkladov sa odstránia neaktuálne a poškodené polepy, zvyšky farieb a všetky zašlé a ťažko odstrániteľné nečistoty.

Konkrétne a podrobné informácie prípadní klienti ľahko získajú na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

utorok 7. júla 2015

Umývanie okien a hydrofóbna impregnácia

K jednej z dlhodobo veľmi využívaných činností upratovacej firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. bezpochyby patrí umývanie okien, výkladov aj celých presklených plôch priemyselných budov a výškových objektov.

A samozrejme nie je sa čomu diviť, pretože architektonický smer v novej bytovej, priemyselnej, obchodnej, zdravotníckej či odpočinkovej výstavbe využíva skla ako jeden z hlavných stavebných prvkov. Predstava, že každý majiteľ týchto objektov by dokázal vlastnými silami a prostriedkami umývať a ošetrovať obrovské presklené plochy, je úplne absurdná. A práve špecializácia a skúsenosť renomovaných upratovacích firiem je zárukou spokojnosti majiteľov objektov, ako so samotným umývaním skiel, tak s následným ošetrením, čo má zásadný vplyv na životnosť samotných okien, výkladov alebo celých presklených fasád.

Medzi tieto skúsené a renomované upratovacie spoločnosti rozhodne patrí firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., ktorá svojím dvadsaťročným pôsobením nielen na našom, ale aj českom, rakúskom či nemeckom trhu získala špičkové postavenie nielen pre svoj dôraz na kvalitu, profesionalitu a včasnosť prevedenia upratovacej služby, ale zároveň svojim následným odborným a technologicky prepracovaným ošetrením, usilujúc o radikálne predĺženie životnosti všetkých sklenených plôch.


Umývanie presklených plôch a následné ošetrenie hydrofóbnou impregnáciou

Hydrofóbna impregnácia skiel


A práve po dokonalom umytí skiel prichádza najdôležitejšia časť a tou je ošetrenie presklených plôch a fasád technológiou NANOCLEAN, ktorú táto upratovacia firma nanesie na takto pripravené sklenené priestory.

Po 20tich minútach odborní pracovníci firmy prvýkrát tieto plochy precízne vyleštia. Nasleduje samotné nanesenie a rozotrenie hydrofóbnej impregnácie GlasProtect. Po druhom dôkladnom vyleštení už je na skle vytvorená ochranná nanovrstva, ktorá má zásadný účinok proti vode a všetkým druhom špiny. Na takto ošetrených sklenených priestoroch dochádza k zhlukovaniu vody so špinou do formy guličiek, ktoré sú následne samospádom alebo pomocou veterných vplyvov odvádzané z presklených plôch. GlasProtect takto spoľahlivo zaisťuje samočistiacu schopnosť skla a účinne zabraňuje uchyteniu a tvorbe plesní, vodného kameňa, škvŕn od hrdze, soli a kyselín.

Podľa klimatických podmienok je 100% životnosť tejto vyspelej technológie 4-5 rokov. Každý si každopádne dokáže spočítať finančnú výhodnosť tejto prevratnej metódy, a to z hľadiska úspory čistiacich prostriedkov, ale aj z hľadiska predĺženia životnosti samotných okien, výkladov či sklenených fasád a všetkých presklených častí stavebných objektov.

So svojimi konkrétnymi otázkami sa neváhajte obrátiť na e-mailovú adresu tejto skúsenej upratovacej firmy: centrala@a-servislipka.sk.

pondelok 29. júna 2015

Odborné umývanie okien a hydrofóbna impregnácia

Súčasná architektúra vo veľkej miere využíva sklo, ako jeden zo základných vzhľadových prvkov pri výstavbe nových úžitkových objektov. Pri moderných výškových objektoch firemných a obchodných centier sú dominujúci faktor obrovské presklené plochy vrátane okien. Tento trend samozrejme platí aj pre ostatnú výstavbu nových objektov, a to podľa potrieb a požiadaviek dnešnej vyspelej doby.
S touto skutočnosťou prichádza nutnosť riešiť otázku efektívnych a kvalitných služieb údržby takto vystavaných objektov. Je nemysliteľná predstava umývania okien, výkladov a všetkých presklených plôch spôsobom, ktorý používali naše babičky a celé naše predchádzajúce generácie...
Bez využitia nových technológií, ktoré ponúkajú moderné čistiace prostriedky a bez vyspelej techniky by údržba a umývanie týchto presklených priestorov bola neuskutočniteľná...
Jedným z pilierov upratovacej firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o.. je práve činnosť zameraná na túto oblasť upratovacích služieb. Jedná sa o skúsenú firmu, v ktorej je zásadnou prioritou kvalita ponúkaných služieb a spokojnosť jej zákazníkov. Opiera sa o svojich profesionálne a odborne vyškolených pracovníkov s morálnym a bezúhonným kreditom.
Spoločnosť sa vďaka svojim skúsenostiam zameriava na využitie najnovších a najúčinnejších metód v tejto oblasti s jasným cieľom smerujúcim k spokojnosti svojich klientov.

Odborné mytí oken a prosklených ploch včetně hydrofobní impregnace  
Odborné umývanie okien a presklených plôch vrátane hydrofóbnej impregnácie

Hydrofóbna impregnácia

Táto upratovacia firma má silné zázemie a disponuje veľmi kvalitným strojovým parkom. Služby poskytuje úplne na profesionálnej úrovni a ponúka komplexnú starostlivosť v oblasti umývania a následnej impregnácie okien a presklených plôch. Jej pôsobnosť v upratovacích službách v Čechách, na Slovensku, Rakúsku a Nemecku za viac než 20 rokov jej činnosti, je spoľahlivou zárukou kvality a čnie vysoko nad štandardami konkurencie.
Firme A SERVIS LIPKA, s.r.o. v súčasnosti prudko narastá dopyt po impregnácii sklenených plôch, ktorá zásadným spôsobom znižuje náklady na údržbu skiel, predlžuje ich životnosť a razantne zlepšuje samotný optický vzhľad okien, výkladov a presklených priestorov.
Túto impregnáciu firma aplikuje pomocou technológie GlasProtect. Metóda je dvojfázová hydrofóbna nanotechnologická impregnácia na liehovej báze. Je určená na použitie na okná, strešné okná, presklené výklady, sklenené fasády, solárne panely, skleníky a pod. Vyniká ochranným účinkom proti vode a špine a to na princípe tzv. "Lotosového efektu." Na vode odolných nanovrstvách dochádza k zhlukovaniu vody a špiny do guľôčok a následným odvaľovaním z povrchu buď samospádom alebo poveternostnými vplyvmi je zaručená pôvodná čistota umytých sklenených plôch.
Technológia GlasProtect zaistí hydrofobizáciu, olejofobizáciu a samočistiacu schopnosť takto ošetreného skla. Navyše účinne ochráni sklenené plochy pred plesňou, škvrnami od hrdze alebo pred vodným kameňom. Veľkou ekonomickou výhodou tejto impregnácie je, že následné umývanie okien sa už vykonáva len vodou bez akéhokoľvek čistiaceho prostriedku.

Podrobnejšie informácie k tejto prelomovej technológii prípadní záujemcovia získajú na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk

utorok 16. júna 2015

Kvalitné umývanie okien

K jednej z mnohých upratovacích činností firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. na našom trhu, patrí samozrejme tiež umývanie a ošetrenie (impregnácia) okien, výkladov aj presklených plôch výškových budov.

Jedná sa vždy o veľmi kvalitný a profesionálny prístup s tými najlepšími výsledkami. Maximálne úsilie firmy vždy smeruje k plnej spokojnosti zákazníkov.

Tím odborne preškolených pracovníkov má dlhoročnú skúsenosť a sú zárukou kvality a s tým ide samozrejme ruka v ruke spokojnosť zákazníkov...


Umývanie okien, výkladov a presklených plôch vo výškach

Táto spoločnosť so svojou technológiou umývanie a impregnácia okien, výkladov a presklených plôch vo výškach bola dokonale preverená za viac ako 20 rokov svojej činnosti nielen na našom trhu.
Odvádza vždy maximum pre svojich existujúcich aj nových zákazníkov, pretože jednoduchá filozofia každému z nás hovorí, že spokojný zákazník nemá dôvod experimentovať s neoverenými dodávateľmi akýchkoľvek služieb.
Začalo ma zaujímať, v čom tkvie úspech tejto firmy, a došiel som vcelku k jednoduchým záverom. Vedenie firmy starostlivo vyberá svojich pracovníkov - jedná sa vždy o bezúhonných pracovníkov s vysokou odbornosťou s riadnym preškolením v daných oblastiach upratovacej činnosti.

Technológia umývania okien, výkladov a presklených plôch vo výškach


Upratovacia firma A SERVIS LIPKA,s.r.o. vykonáva dôkladné umývanie a čistenie všetkých sklenených plôch vždy bez leštidiel. Zaručuje tým podstatne väčšiu účinnosť a následným nanesením hydrofóbnej impregnácia (nanovrstva - chráni umyté sklenené plochy proti nečistotám, hmyzu, UV žiareniu a má odpudivý efekt proti vode).
Je tu samozrejmosťou, že v náplni umývacieho procesu je zahrnutá aj mnohokrát neľahká práca s odstránením starých grafických polepov.
Firma využíva všetky moderné prostriedky vrátane vysokozdvižných plošín, ale aj odborne zdatných certifikovaných horolezcov. Všetci pracovníci, ako som už naznačil, sú preškolení podľa platných vyhlášok s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť práce.
Svoje služby ponúka firmám, inštitúciám, súkromnej klientele, úradom, zdravotným zariadením a všetkým, ktorí majú o toľko potrebné služby záujem.
Podrobné informácie získate aj na e-maili: centrala@a-servislipka.cz 

utorok 9. júna 2015

Výškové umývanie oken a presklených plôch

Dnešná doba prináša nové dômyselné stavebné možnosti, ktoré udivujú svojím architektonickým poňatím a prepracovanosťou. Táto architektúra je chápaná ako moderné umelecké dielo a stáva sa kultúrnym symbolom nových technológií. Moderná architektúra sa vyznačuje úplne iným poňatím ako nám ponúkala naša história v podobe katedrál, chrámov a mnohých ďalších historických pamiatok, ktorých dominantným poslaním bola estetika.

Architektúra súčasnosti vychádza z nevyhnutných potrieb funkčnosti, účelnosti a komfortu, ktoré spĺňajú potrebu pohodlia či už doma, v zamestnaní či v mnohých ďalších ľudských činnostiach.
Áno, máme neuveriteľné možnosti v oblasti stavebníctva, ale každého z nás napadne, akým spôsobom potom riešiť následnú údržbu, aby obrovské prostriedky a ľudský um neprišli za pár rokov nazmar.

Firmy, ktoré sa zaoberajú čistením a údržbou rozľahlých presklených plôch a to vo väčšine prípadov vo výškových priestoroch, nemajú vôbec ľahkú prácu.

Táto činnosť sa stala jednou z najžiadanejších pre upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. Vďaka svojim mnohoročným skúsenostiam na našom i zahraničnom trhu v oblasti výškového umývania okien a presklených plôch docieľuje vynikajúcich výsledkov.Technológia umývania presklených plôch vo výškach


Na fasády výškových budov sa stále viac používajú sklenené materiály a to hlavne z dôvodu predovšetkým dlhej životnosti, ale aj z dôležitého faktora dlhodobej ochrany pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.

Presklené priestory majú však nevýhodu vo veľkej náročnosti na údržbu - umývanie.
Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa okrem iných upratovacích činností zameriava na umývanie a údržbu presklených fasád pomocou vysokozdvižnej techniky či lešenia. V mnohých prípadoch firma využíva vlastných certifikovaných horolezcov, ktorí si poradia v ťažko prístupných miestach výškových budov. Jedná sa vždy o bezúhonných profesionálov s patričnou kvalifikáciou nielen odbornou, ale aj bezpečnostnou. Popri samozrejmej kvalite pri umývaní a údržbe týchto priestorov je kladený veľký dôraz na bezpečnosť pri tejto náročnej práci.

Po umývaní kvalitnými značkovými prípravkami firma zabezpečí aj ošetrenie už čistých plôch samočistiacou hydrofóbnou impregnáciou, ktorou docieli tzv. nešpinavú úpravu na sklenených plochách. Vytvorí tým efekt "lotosového kvetu" čo znamená, že sa na vodu zachytenú na sklách naviažu nečistoty, ktoré potom stečú spoločne s vodou bez zanechania stôp na vyčistených plochách.
Samozrejmosťou je, že firma vykonáva umývanie okien a sklenených plôch po stavebných úpravách, rekonštrukciách alebo pred kolaudáciou či generálnymi upratovaniami.

Viac informácií získajú prípadní záujemcovia na e-mailu: centrala@a-servislipka.sk

streda 3. júna 2015

Umývanie okien - hydrofóbna nanotechnologická impregnácia

Je veľmi veľa majiteľov, či už veľkých prosperujúcich firiem či rodinných domov, ktorí často riešia problém, ako čo najefektívnejšie docieliť, aby okná, výklady, solárne panely a vôbec všetky presklené plochy ich nehnuteľností čo najdlhšie žiarili čistotou a leskom. Každý z nás dobre vie, čo dokáže s oknami vykonať ktorékoľvek ročné obdobie, obzvlášť to jarné so svojimi nánosmi žltkastého peľu. O ďalších problémoch s čistotou okien v lete, na jeseň či v zime sa nemá zmysel rozširovať. Slnko, vietor spoločne s prachom z ulíc vykoná počas veľmi krátkej doby svoje... Môžeme okná umyť kvalitne ako len chceme, ale za pár dní príde všetka práca navnivoč.


Tohto problému je si veľmi dobre vedomá upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., pre ktorú je umývanie okien a presklených plôch jedným s nosných pilierov upratovacích činností.

Pre svoju poctivú dlhoročnú činnosť zameranú na kvalitu a spokojnosť svojich zákazníkov získala firma veľké renomé. Svoje skúsenosti smeruje k potrebám svojich klientov, ktorým ponúka dlhodobý efekt čistoty a lesku vyčistených okien, výkladov či presklených fasád.

Hydrofóbna nanotechnologická impregnáciaV čom spočíva dlhodobý efekt čistoty a lesku? Áno, ide o tzv. trojfázové ošetrenie okien, výkladov a pod. Prvá fáza spočíva v dôkladnom očistení a odmastení sklenených plôch.
V druhej fáze sa ošetria očistené a odmastené plochy technológiou NanoClean, po jej nanesení sa sklenené plochy po 20 minútach po prvý raz riadne vyleštia.

A prichádza tretia najdôležitejšia fáza tejto technológie, kedy na takto pripravené plochy sa už nanesie a rozotrie hydrofóbna impregnácia GlasProtect, ktorá sa na ošetrených sklenených plochách opäť vyleští do vysokého lesku.

Táto technológia zaručuje, že sklenené plochy impregnované GlasProtectom sa už umývajú iba čistú vodou. Nie je už potreba žiadnych čistiacich prípravkov. Táto nanovrstva odoláva teplotám až 450 ° C a vytvára skutočne spoľahlivý ochranný štít pre sklenený povrch, dôležité je dodať, že takto ošetrené plochy sú paropriepustné s možnosťou "dýchať".


Pre všetkých zákazníkov je podstatné, že vďaka tejto nanotechnológii dochádza k ochrannému účinku proti vode. Tá sa zhlukuje do tzv. guliček a viaže na seba akúkoľvek špinu. Potom prirodzeným pôsobením klimatických podmienok (vietor, samospád) je odvádzaná z ošetrených plôch. Ďalšou prednosťou tejto technológie je, že zabraňuje napadnutiu plesňou, tvorbe škvŕn od hrdze, pôsobeniu soli, vodného kameňa, kyselín alebo zásad.

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o.  garantuje záruku 2 roky s tým, že 100% účinnosť a životnosť tejto progresívne metódy činí 4-5 rokov podľa klimatických podmienok.

Všetky potrebné informácie vrátane cenovej kalkulácie získate na e-mail. adrese: centrala@a-servislipka.sk

pondelok 1. júna 2015

Hydrofóbna impregnácia

Jednou z často využívaných činností upratovacej firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je umývanie okien, výkladov, sklenených fasád, solárnych panelov alebo napríklad aj menších sklenených plôch s jemným ornamentom.
Spoločnosť disponuje vlastnou veľmi výkonnou upratovacou technikou, značkovými čistiacimi prostriedkami a to samozrejme so spoľahlivým, odborne zdatným a vyškoleným personálom, ktorého prvoradým cieľom je kvalita odvedenej práce a tým aj spokojnosť každého zákazníka.

Od firmy je, okrem klasického umývania okien a sklenených plôch, čoraz častejšie požadovaná služba tzv. hydrofóbna impregnácia. Väčšina zákazníkov sa už presvedčila, že táto metóda ošetrenia presklených plôch sa im bohato vyplatí.


Hydrofóbna impregnácia na okná a sklenené plochyGlasProtect je spoľahlivá technológia založená na liehovej báze. Jedná sa o dvojfázovú hydrofóbnu impregnáciu, ktorá je vhodná pre všetky presklené plochy (okná, výklady, sklenené fasády a pod.) vystavené vonkajším klimatickým vplyvom.

Firma odporúča túto impregnáciu aplikovať na dokonale umyté a očistené plochy. Nasleduje prvá fáza, kedy na takto pripravené sklenené plochy pracovníci nanesú technológiu Nanoclean a po 20 minútach ju prvýkrát riadne vyleštia. Potom už nasleduje nanesenie a rozotrenie hydrofóbnej impregnácie GlasProtect. Prichádza záverečné dôkladné vyleštenie do vysokého lesku.

Ďalšie umývanie takto ošetrených sklenených plôch sa vykonáva už len čistou vodou bez akéhokoľvek čistiaceho prostriedku. GlasProtect totiž vytvorí na skle nanovrstvu, ktorá zaručí ochranný účinok proti vode a všetkým nečistotám. Na takto ošetrených sklách dochádza k zhlukovaniu vody so špinou a tá je odvádzaná v tvare guľôčok, buď pomocou vetra alebo samospádom. GlasProtect a jeho nanovrstva spôsobuje aj samočistiacu schopnosť takto ošetrených plôc .A navyše zabraňuje vzniku plesní, vodného kameňa, Je účinná aj v boji proti hrdzavým škvrnám, kyselinám a zásadám. Ochráni tiež pred nepriaznivým vplyvom UV žiarenia.

Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ktorá sa špecializuje na túto progresívnu metódu nielen u nás, ale aj v zahraničí, garantuje záruku 2 rokov s tým, že účinná životnosť tejto technológie je 4-5 rokov.

Všetkým prípadným záujemcom a klientom podrobné informácie poskytneme na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk

streda 27. mája 2015

Výškové umývanie okien

Hlavným cieľom upratovacej firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. je ponúkať svojim klientom služby v najvyššej možnej kvalite, k plnej spokojnosti každého zákazníka.
Na dosiahnutie týchto smelých cieľov má spoločnosť k dispozícii vlastný tím profesionálnych pracovníkov, odborne preškolených vo využití najnovších metód a technológií v každej z upratovacích činností. Bezúhonnosť členov tímu je samozrejmosťou.

Ako jedna z mála upratovacích firiem sme schopní zabezpečiť široké spektrum upratovacích činností. Od umývania okien, výkladov, strojového čistenia kobercov a podláh, upratovania po stavebných prácach, odstránenie graffity až po výškové umývanie okien a presklených plášťov výškových budov.

Umývanie okien a presklených plôch vo výškach


K jednej z mnohých upratovacích činností tejto firmy bezpochyby patrí technologicky a odborne náročné umývanie okien a presklených plôch vo výškach, vrátane ich impregnácie. Spoločnosť tieto práce realizuje pomocou lešenia, vysokozdvižnej techniky a pokiaľ sa jedná o ťažko prístupné priestory, tak využije vlastných certifikovaných horolezcov.

K výškovému umývaniu okien a presklených plôch používa firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. značkové umývacie prostriedky, ale zo zásady nepoužíva leštidlá. Aplikácia leštidiel pôsobí síce v danej chvíli efektne, ale iba na veľmi krátku dobu. Na sklo pôsobia staticky a priťahujú všetky nečistoty z ovzdušia a pôsobením poveternostných vplyvov sa okná rýchlejšie zašpinia.

Riadne vyčistené sklenené plochy pracovníci leštia vždy 100% nou bavlnou. Potom proti činnosti nepriaznivých klimatických vplyvov (UV žiarenie, hmyzu, hrdze, prachu a všetkých nečistôt) firma aplikuje samočistiacu hydrofóbnu impregnáciu Glassprotect. Táto špeciálna nanovrstva ochráni ošetrené sklenené plochy počas 5 tich rokov!

Odborný firemný tím týchto špičkových špecialistov dokáže obnoviť krásu a lesk akéhokoľvek typu výškových budov.

Všetky otázky a informácie prípadných záujemcov o túto unikátnu upratovaciu činnosť Vám samozrejme radi zodpovieme na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk