utorok 9. júna 2015

Výškové umývanie oken a presklených plôch

Dnešná doba prináša nové dômyselné stavebné možnosti, ktoré udivujú svojím architektonickým poňatím a prepracovanosťou. Táto architektúra je chápaná ako moderné umelecké dielo a stáva sa kultúrnym symbolom nových technológií. Moderná architektúra sa vyznačuje úplne iným poňatím ako nám ponúkala naša história v podobe katedrál, chrámov a mnohých ďalších historických pamiatok, ktorých dominantným poslaním bola estetika.

Architektúra súčasnosti vychádza z nevyhnutných potrieb funkčnosti, účelnosti a komfortu, ktoré spĺňajú potrebu pohodlia či už doma, v zamestnaní či v mnohých ďalších ľudských činnostiach.
Áno, máme neuveriteľné možnosti v oblasti stavebníctva, ale každého z nás napadne, akým spôsobom potom riešiť následnú údržbu, aby obrovské prostriedky a ľudský um neprišli za pár rokov nazmar.

Firmy, ktoré sa zaoberajú čistením a údržbou rozľahlých presklených plôch a to vo väčšine prípadov vo výškových priestoroch, nemajú vôbec ľahkú prácu.

Táto činnosť sa stala jednou z najžiadanejších pre upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. Vďaka svojim mnohoročným skúsenostiam na našom i zahraničnom trhu v oblasti výškového umývania okien a presklených plôch docieľuje vynikajúcich výsledkov.Technológia umývania presklených plôch vo výškach


Na fasády výškových budov sa stále viac používajú sklenené materiály a to hlavne z dôvodu predovšetkým dlhej životnosti, ale aj z dôležitého faktora dlhodobej ochrany pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.

Presklené priestory majú však nevýhodu vo veľkej náročnosti na údržbu - umývanie.
Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa okrem iných upratovacích činností zameriava na umývanie a údržbu presklených fasád pomocou vysokozdvižnej techniky či lešenia. V mnohých prípadoch firma využíva vlastných certifikovaných horolezcov, ktorí si poradia v ťažko prístupných miestach výškových budov. Jedná sa vždy o bezúhonných profesionálov s patričnou kvalifikáciou nielen odbornou, ale aj bezpečnostnou. Popri samozrejmej kvalite pri umývaní a údržbe týchto priestorov je kladený veľký dôraz na bezpečnosť pri tejto náročnej práci.

Po umývaní kvalitnými značkovými prípravkami firma zabezpečí aj ošetrenie už čistých plôch samočistiacou hydrofóbnou impregnáciou, ktorou docieli tzv. nešpinavú úpravu na sklenených plochách. Vytvorí tým efekt "lotosového kvetu" čo znamená, že sa na vodu zachytenú na sklách naviažu nečistoty, ktoré potom stečú spoločne s vodou bez zanechania stôp na vyčistených plochách.
Samozrejmosťou je, že firma vykonáva umývanie okien a sklenených plôch po stavebných úpravách, rekonštrukciách alebo pred kolaudáciou či generálnymi upratovaniami.

Viac informácií získajú prípadní záujemcovia na e-mailu: centrala@a-servislipka.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára